• Tiên phong

   All-in-One năng lượng mặt trời ESS

  • giá trị sáng tạo

   Lưu điện Chi phí của bạn

  • Thân thiện với môi trường

   Năng lượng Advocator mới

Phẩm chất

Công ty có một hệ thống tổng đảm bảo chất lượng, quản lý chất lượng từ các nhà cung cấp để xác nhận sản phẩm, cũng như kiểm soát chất lượng quy trình sản xuất, Trouble chụp trong sản xuất đường, Mỗi giai đoạn có những chính sách và thủ tục chặt chẽ. Công ty có phòng thí nghiệm riêng mà có thể làm cho sự bảo đảm toàn diện cho các sản phẩm của chúng tôi trong chức năng, bảo mật và độ tin cậy.

11.png

22.png