• Tiên phong

   All-in-One năng lượng mặt trời ESS

  • giá trị sáng tạo

   Lưu điện Chi phí của bạn

  • Thân thiện với môi trường

   Năng lượng Advocator mới

môi trường

sản xuất carbon màu xanh lá cây và thấp, Nhấn mạnh việc đầu tư về an toàn, môi trường và sức khỏe, tất cả sản phẩm của công ty tuân thủ tiêu chuẩn RoHS của EU, công ty thông qua quản lý môi trường cấp giấy chứng nhận hệ thống ISO14001, loạt sản phẩm lưu trữ năng lượng của chúng tôi nằm trong số những vị trí hàng đầu của ngành công nghiệp trong các định mức tái chế, an toàn quá trình sản xuất, nhân viên và chuỗi cung ứng an toàn và sức khỏe.

88.png