• Tiên phong

   All-in-One năng lượng mặt trời ESS

  • giá trị sáng tạo

   Lưu điện Chi phí của bạn

  • Thân thiện với môi trường

   Năng lượng Advocator mới

Hoạt động

√ nghiên cứu, sản xuất và bán các hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, hệ thống quản lý pin (BMS), √ EV sạc lắp đặt trạm & vận hành, lắp đặt hệ thống điện PV & hoạt động 

√ Cung cấp cho khách hàng những thiết kế PV ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật. 

 

Năng suất năm 2014 100KWH / ngày, kim ngạch đạt 5,5 triệu USD.

Trong năm 2015, đạt công suất 200KWH / ngày và sản lượng bán $ 10 triệu đôi. 

Trong số đó là 10% và 90% đối với trong nước và ở nước ngoài tương ứng.

Mục tiêu năm 2016: 1000KWH / sản phẩm ngày đầu ra

aaa.jpg

qqq.png