• การสำรวจ

   All-in-One แสงอาทิตย์ ESS

  • การสร้างมูลค่า

   ประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของคุณ

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   Advocator พลังงานใหม่

สิ่งแวดล้อม

การผลิตคาร์บอนสีเขียวและต่ำเน้นการลงทุนในเรื่องความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ฯ ทั้งหมดสอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปเป็นไปตามมาตรฐาน บริษัท ผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ชุดผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงานของเราเป็นหนึ่งในกลุ่มแถวหน้าของอุตสาหกรรมในบรรทัดฐานของ รีไซเคิลความปลอดภัยในกระบวนการผลิตพนักงานและห่วงโซ่อุปทานความปลอดภัยและสุขภาพ

88.png